licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 272

INFORMACJA

Temat pracy:
Potrącenia z wynagrodzeń pracowniczych


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 46
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 272
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Omówiono podstawowe definicje związane z pojęciem wynagrodzenia za pracę, uzasadniono jego szczególną ochronę. W dalszej części pracy omówione są zagadnienia związane z pojęciem ochrona wynagrodzenia za pracę. Omówiono kwestie związane z dokonywaniem potrąceń z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika. Zawarto wiadomości na temat egzekucji należności pieniężnych z wynagrodzenia za pracę. Omówiono organy egzekucji sądowej, zasady egzekucji w administracji oraz tryb postępowania egzekucyjnego. Omówiono również sankcje, jakie grożą pracodawcy nie tylko w przypadku uchylania się od obowiązku realizowania potrącenia, ale również w sytuacji gdy zakład pracy został wezwany przez komornika do udzielenia informacji na temat wysokości wynagrodzenia danego pracownika. Nawiązano również do praw pracownika w przypadku, gdy nie godzi się on na realizację potrącenia. Opisano również potrącenia, na jakie może wyrazić pisemną zgodę każdy pracownik.

   

   Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY