licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 273

INFORMACJA

Temat pracy:
Prawo podatkowe


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 36
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 273
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Omówiono podstawowe definicje związane z prawem podatkowym. Przedstawiono pojęcie prawa podatkowego, omówiono podatek w kategoriach ekonomicznych i prawnych, przedstawiono również założenia systemu podatkowego w Polsce. Ponieważ do ogółu pracowników mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w dalszej części pracy ogólnie omówiono tę ustawę. Przedstawiono również kryteria podziału podatku dochodowego od osób fizycznych.

   

   Omówiono stosunek pracy w kategoriach powstania zobowiązania podatkowego. Scharakteryzowano więc stosunek pracy, oraz wynagrodzenie ponieważ stanowi ono przychód pracownika od którego odprowadzany jest podatek dochodowy. Osobna część pracy została poświęcona innym niż wynagrodzenie przychodom ze stosunku pracy oraz pozapłacowym świadczeniom, które pracownicy mogą otrzymywać od swych pracodawców. Wszystkie te elementy zostały omówione pod kątem podatku dochodowego od osób fizycznych.

   

   Przedstawiono ogólne zasady ustalania wysokości należnego podatku.

   Materiały wykorzystane w pracy pochodzą ze źródeł wtórnych. Są to zarówno pozycje książkowe, jak również artykuły z literatury fachowej, akty prawne oraz materiały udostępniane podczas szkoleń na temat podatku dochodowego od osób fizycznych.

   

   Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY