Zmiana statutu spółki akcyjnej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 67
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Celem niniejszej pracy jest próba omówienia najważniejszych cech spółki akcyjnej, w tym w szczególności najważniejszego dokumentu spółki, czyli statutu. Wiele miejsca poświęcono zmianom, jakie muszą być uregulowane przez statut w trakcie prowadzenia działalności spółki.

Omówiono zagadnienia dotyczące utworzenia spółki akcyjnej. Istotnym elementem tego procesu jest wpis do księgi akcyjnej oraz wpis do rejestru. Przedstawiono również zasady tworzenia kapitału akcyjnego oraz jego pokrycie. Wiele miejsca poświęcono omówieniu roli władz spółki akcyjnej, oraz prawom i obowiązkom jakie przysługują akcjonariuszom. Przedstawiono również zagadnienia związane z odpowiedzialnością cywilną, prawną i karną spółki akcyjnej.

Przedstawiono zagadnienia ściśle związane z tematem pracy, a więc zmianom statutu spółki akcyjnej. Opisano przyjęcie statutu spółki akcyjnej, zmiany statutu spółki akcyjnej, w tym w szczególności omówiono następujące zagadnienia: podwyższenie kapitału, prawo poboru, wyłączenie prawa poboru, obniżenie kapitału akcyjnego, umorzenie akcji, szczególne zmiany statutu spółki akcyjnej, podwyższenie kapitału w granicach kapitału docelowego, warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.

Praca omawia również zagadnienia dotyczące podziału oraz likwidacji spółki akcyjnej. W opracowaniu znalazły się również informacje dotyczące podstawowego kapitału tworzonego przez spółkę.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104

Nadzór w spółce akcyjnej
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy | Stron: 115