Wykorzystanie środków PHARE

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 68
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca dotyczy dotychczasowej pomocy Unii Europejskiej ze środków Phare dla Polski. W pracy nawiązano do aspektu historycznego programu Phare, podstaw prawnych i organizacyjnych związanych z powstaniem i funkcjonowaniem funduszu.

Przedstawiono Phare w Polsce czyli kwestie formalnoprawne istnienia funduszu, jak również dotyczy programów dostępnych dla Polski w ramach Inicjatyw Wspólnotowych, Krajowego Programu Operacyjnego. Zawarto również procedury programowania i zatwierdzania Phare, a także stosowane rozwiązania organizacyjne i instytucjonalne w zakresie wdrażania i funkcji programu Phare. Opisano sposób opracowywania i wyboru projektu.

Przedstawiono rodzaje wsparcia ze środków państwowych, jak i funduszu Phare na przykładzie programów wspierających rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Praca jest zakończona analizą dotychczasowej pomocy Unii Europejskiej ze środków Phare w Polsce, a także związanymi z tym procesem korzyściami i zagrożeniami dla gospodarki polskiej.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.