licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 276

INFORMACJA

Temat pracy:
Wykorzystanie środków PHARE


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 68
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 276
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Praca dotyczy dotychczasowej pomocy Unii Europejskiej ze środków Phare dla Polski. W pracy nawiązano do aspektu historycznego programu Phare, podstaw prawnych i organizacyjnych związanych z powstaniem i funkcjonowaniem funduszu.

   

   Przedstawiono Phare w Polsce czyli kwestie formalnoprawne istnienia funduszu, jak również dotyczy programów dostępnych dla Polski w ramach Inicjatyw Wspólnotowych, Krajowego Programu Operacyjnego. Zawarto również procedury programowania i zatwierdzania Phare, a także stosowane rozwiązania organizacyjne i instytucjonalne w zakresie wdrażania i funkcji programu Phare. Opisano sposób opracowywania i wyboru projektu.

   

   Przedstawiono rodzaje wsparcia ze środków państwowych, jak i funduszu Phare na przykładzie programów wspierających rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Praca jest zakończona analizą dotychczasowej pomocy Unii Europejskiej ze środków Phare w Polsce, a także związanymi z tym procesem korzyściami i zagrożeniami dla gospodarki polskiej.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY