licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 277

INFORMACJA

Temat pracy:
Bezrobocie w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 78
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 277
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

       Omówiono podstawowe pojęcia rynku pracy, podaży i popytu na pracę oraz równowagi na rynku pracy. Przedstawione zostało pojęcie bezrobocia, jego rozwoju i przyczyny oraz społeczne i ekonomiczne skutki. Opisano również środki polityki rynku pracy, które zgodnie ze standardami międzynarodowymi zostały podzielone na dwie grupy: aktywne i pasywne.

   

      Omówiono zjawiska zachodzące na rynku pracy w województwie łódzkim w latach dziewięćdziesiątych. Przedstawione w tej części pracy informacje o stanie, dynamice i strukturze bezrobocia oraz o wolnych miejscach pracy tworzonych przez małe i duże przedsiębiorstwa, ukazują obraz zmian jakie miały miejsce w ostatnich latach. Nawiązano do problemów nierównowagi na rynku pracy w województwie łódzkim. Nierównowaga ta jest podstawowym zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego i sytuacji materialnej społeczeństwa.

   

      Przedstawiono formy przeciwdziałania bezrobociu, jakie zostały zastosowane w województwie łódzkim, w celu zmniejszenia i złagodzenia skutków bezrobocia. Poza formami aktywnymi i pasywnymi były również realizowane tzw. Programy Specjalne, których działanie miało na celu pomoc bezrobotnym zakwalifikowanych do grup ryzyka.

   

      Przedstawiono również perspektywy rynku pracy w województwie łódzkim do roku 2010. Zostało ono opracowane na podstawie pomigracyjnej prognozy rozwoju ludności Polski na lata 1990 - 2010, sporządzonej w GUS w I kwartale 1991 roku. Prognoza bezrobocia jest niezbędna do określenia kierunków i instrumentów przeciwdziałania bezrobociu w przyszłości. W pracy wykorzystano podstawową literaturę przedmiotu oraz dane udostępnione w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY