Komis - podstawy prawne

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 25
Rodzaj pracy: Dyplomowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca omawia podstawy prawne i zasady zawierania umów komisowych, zasady ich rozwiązywania, a także zagadnienia związane z umową komisu a podatkiem VAT, umowami z kontrahentami zagranicznymi, opłaty skarbowe, obowiązki komisanta i komitenta. Praca zawiera też przykłady ewidencji księgowej komisu oraz wyciąg z kodeksu cywilnego dotyczący umowy komisu.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.