Dzieciobójstwo

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 101
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca omawia dzieciobójstwo jako rodzaj zabójstwa, które już od wieków budzi wiele kontrowersji. Różnie ustosunkowywano się do przedmiotu przestępstwa, prawa rodziców do dzieci oraz do sposobu karania matek. W pracy omówione są zarówno obyczaje ludów pierwotnych, jak i przepisy prawa greckiego, rzymskiego, fryzyjskiego, i chrześcijańskiego szczególnie niemieckiego, austriackiego włoskiego (nie omijając rumuńskiego, bułgarskiego, hiszpańskiego, czy czechosłowackiego) i innych, a także kary, jakie stosowano wobec dzieciobójczyń. Autor rozwinął szeroko obyczaje i prawodawstwo polskie w tym zakresie.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Ekonomiczne prawa człowieka
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 55

Historia prawa antymonopolowego w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71