licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 279

INFORMACJA

Temat pracy:
Dzieciobójstwo


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 101
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 279
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

       Praca omawia dzieciobójstwo jako rodzaj zabójstwa, które już od wieków budzi wiele kontrowersji. Różnie ustosunkowywano się do przedmiotu przestępstwa, prawa rodziców do dzieci oraz do sposobu karania matek. W pracy omówione są zarówno obyczaje ludów pierwotnych, jak i przepisy prawa greckiego, rzymskiego, fryzyjskiego, i chrześcijańskiego szczególnie niemieckiego, austriackiego włoskiego (nie omijając rumuńskiego, bułgarskiego, hiszpańskiego, czy czechosłowackiego) i innych, a także kary, jakie stosowano wobec dzieciobójczyń. Autor rozwinął szeroko obyczaje i prawodawstwo polskie w tym zakresie.

   

      Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY