Marketing usług ubezpieczeniowych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 63
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca omawia dotychczasowy rozwój i obecny stan rynku ubezpieczeniowego w Polsce, który jest związany z całokształtem zachodzących w ostatnich latach zmian systemu gospodarczego oraz społeczno-politycznego.

Opisano etapy procesu formułowania strategii marketingowej. Zawarto charakterystykę strategii marketingowej, proces jej formowania, tworzenia, a także opis podstawowych narzędzi marketingowych.

Opisano przełożenie koncepcji marketingowej na rynek ubezpieczeń – od pojęcia usługi ubezpieczeniowej, poprzez istotę marketingu usług ubezpieczeniowych, a skończywszy na strategiach marketingowych w dziedzinie usług ubezpieczeniowych.

Scharakteryzowano firmę Amplico Life i prowadzona przez nią działalność ubezpieczeniową na polskim rynku.

Praca zawiera komplet przypisów wskazujących numery stron w wykorzystanej literaturze.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Strategia marketingowa firmy (na przykładzie)
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 51

Strategia marketingowa firmy (na przykładzie)
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 51

Kreowanie wizerunku miasta na przykładzie miasta X
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 92