Charakterystyka wybranych diet

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca traktuje o szeroko rozumianym pojęciu dietetyki. Żywieniem ludzi chorych zajmuje się dział nauki o żywieniu – dietetyka. Dietetyka jako interdyscyplinarny dział nauki o żywieniu, wiąże się z fizjologią, patofizjologią, biochemią, nauką o środkach spożywczych, technologią sporządzania posiłków itp.

Prawidłowa dieta jest zależna od wielu czynników: rodzaju i okresu choroby, wieku, przyzwyczajeń i indywidualnej tolerancji zalecanych potraw Żywienie dietetyczne powinno być w miarę możliwości zbliżone do racjonalnego żywienia człowieka zdrowego. Dobór produktów, sposób przyrządzania i konsystencji niekiedy decyduje o prawidłowo mierzonej diecie.

Współcześnie coraz większe znaczenie ma leczenie dietą, która w niektórych chorobach jest jedyną metodą leczenia. W chorobach przewlekłych umożliwia ona ludziom wykonywanie pracy, co daje poczucie więzi ze społeczeństwem. Żywienie dietetyczne ma na celu dostarczanie wszystkich potrzebnych organizmowi składników pokarmowych i odpowiedniej ilości energii. Posiłki powinny być zawsze świeżo przygotowane, smaczne, podawane regularnie, w mniejszych ilościach, ale często.

Przy planowaniu posiłków należy pamiętać o dużym ich urozmaicaniu i prawidłowym zestawieniu kolorystycznym, tak aby wyglądem i sposobem podawania zachęcały do konsumpcji. Wszystkie te czynniki pobudzają apetyt.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.