Kwestia kobieca na łamach Przeglądu Tygodniowego w latach 1866 - 1880

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 102
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca dotyczy sytuacji kobiet postrzeganej przez wyżej wymieniony tygodnik. Kwestia kobieca jest zagadnieniem złożonym, kryje bowiem w sobie wiele problemów natury ekonomiczno-społecznej.

Wiek XIX przyniósł rewolucję we wszystkich niemal dziedzinach życia ludzkiego, a tym samym rewolucji w dotychczasowym życiu kobiet. Prym wśród prasy warszawskiej zajmującej się kwestią kobiecą wiódł tygodnik Adama Wiślickiego zatytułowany „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuki Pięknych” ukazał się 7.01.1866 roku.

Praca podzielona jest na cztery części. W części pierwszej ukazano faktyczną sytuację kobiet Królestwa Polskiego w II połowie XIX wieku. Część ta oparta jest na literaturze przedmiotu i ma charakter wprowadzający do całości pracy.

Kolejne części oparte są na bazie źródeł z uwzględnieniem niezbędnej literatury. W części drugiej zatytułowanym wychowanie i wykształcenie kobiet na łamach „Przeglądu Tygodniowego” postarano się odpowiedzieć na następujące pytania:

Jakie główne błędy dostrzega „Przegląd Tygodniowy” w wychowywaniu i wykształceniu płci pięknej ? Co należy zmienić w zaistniałej sytuacji ? Jakie rozwiązanie reformatorskie proponuje „Przegląd Tygodniowy” ?

W części trzeciej pt.: „Problem pracy zarobkowej kobiet na łamach „Przeglądu Tygodniowego” postarano się uwypuklić przedstawiane przez tygodnik sytuacje ekonomiczne płci pięknej oraz program reformatorski proponowany przez „Przegląd Tygodniowy”.

W części czwartej „Postrzeganie kwestii kobiecej na zachodzie przez „Przegląd Tygodniowy” potraktowano jako odpowiedź na założone pytania badawcze: Jaki cel założył sobie „Przegląd Tygodniowy” ukazując sytuacje kobiet na świecie ?

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.