licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 284

INFORMACJA

Temat pracy:
Kwestia kobieca na łamach Przeglądu Tygodniowego w latach 1866 - 1880


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 102
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 284
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Praca dotyczy sytuacji kobiet postrzeganej przez wyżej wymieniony tygodnik. Kwestia kobieca jest zagadnieniem złożonym, kryje bowiem w sobie wiele problemów natury ekonomiczno-społecznej.

   Wiek XIX przyniósł rewolucję we wszystkich niemal dziedzinach życia ludzkiego, a tym samym rewolucji w dotychczasowym życiu kobiet. Prym wśród prasy warszawskiej zajmującej się kwestią kobiecą wiódł tygodnik Adama Wiślickiego zatytułowany „Przegląd Tygodniowy Życia Społecznego, Literatury i Sztuki Pięknych” ukazał się 7.01.1866 roku.

   Praca podzielona jest na cztery części. W części pierwszej ukazano faktyczną sytuację kobiet Królestwa Polskiego w II połowie XIX wieku. Część ta oparta jest na literaturze przedmiotu i ma charakter wprowadzający do całości pracy.

   Kolejne części oparte są na bazie źródeł z uwzględnieniem niezbędnej literatury. W części drugiej zatytułowanym wychowanie i wykształcenie kobiet na łamach „Przeglądu Tygodniowego” postarano się odpowiedzieć na następujące pytania:

   Jakie główne błędy dostrzega „Przegląd Tygodniowy” w wychowywaniu i wykształceniu płci pięknej ? Co należy zmienić w zaistniałej sytuacji ? Jakie rozwiązanie reformatorskie proponuje „Przegląd Tygodniowy” ?

   W części trzeciej pt.: „Problem pracy zarobkowej kobiet na łamach „Przeglądu Tygodniowego” postarano się uwypuklić przedstawiane przez tygodnik sytuacje ekonomiczne płci pięknej oraz program reformatorski proponowany przez „Przegląd Tygodniowy”.

   W części czwartej „Postrzeganie kwestii kobiecej na zachodzie przez „Przegląd Tygodniowy” potraktowano jako odpowiedź na założone pytania badawcze: Jaki cel założył sobie „Przegląd Tygodniowy” ukazując sytuacje kobiet na świecie ?


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY