Regionalizacja w gospodarce światowej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 20
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Praca omawia przekształcenia Gospodarki światowej w wyniku konieczności zmiany struktur gospodarczych, integracji narodów i regionów. Tworzą się sieci wszechstronnych powiązań, powstają wielkie rynki, dochodzi do światowej wymiany dóbr i usług. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły wyraźne nasilenie integracji we wszystkich regionach świata.

Pierwsza część pracy nawiązuje do teorii integracji międzynarodowej. Przedstawiono definicje integracji, istotę, przyczyny i cele integracji, jak i warunki i przesłanki integracji. Druga część pracy omawia modele i mechanizmy integracji gospodarczej. Przedstawiono pojęcie modelu i mechanizmu integracji, jak i model integracji międzynarodowej i ponadnarodowej.

Trzecia część pracy nawiązuje do kierunków i form integracji gospodarczej. Omówiono integrację pozytywną i negatywną, jak i formy integracji gospodarczej. Część czwarta pracy odwołuje się do ugrupować integracyjnych we współczesnej gospodarce światowej. Przedstawiono organizacje integracji gospodarczej państwo wysoko uprzemysłowionych, jak i organizacje gospodarcze krajów rozwijających się.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.