licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 286

INFORMACJA

Temat pracy:
Regionalizacja w gospodarce światowej


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 20
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 286
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Praca omawia przekształcenia Gospodarki światowej w wyniku konieczności zmiany struktur gospodarczych, integracji narodów i regionów. Tworzą się sieci wszechstronnych powiązań, powstają wielkie rynki, dochodzi do światowej wymiany dóbr i usług. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły wyraźne nasilenie integracji we wszystkich regionach świata.

    Pierwsza część pracy nawiązuje do teorii integracji międzynarodowej. Przedstawiono definicje integracji, istotę, przyczyny i cele integracji, jak i warunki i przesłanki integracji. Druga część pracy omawia modele i mechanizmy integracji gospodarczej. Przedstawiono pojęcie modelu i mechanizmu integracji, jak i model integracji międzynarodowej i ponadnarodowej.

    Trzecia część pracy nawiązuje do kierunków i form integracji gospodarczej. Omówiono integrację pozytywną i negatywną, jak i formy integracji gospodarczej. Część czwarta pracy odwołuje się do ugrupować integracyjnych we współczesnej gospodarce światowej. Przedstawiono organizacje integracji gospodarczej państwo wysoko uprzemysłowionych, jak i organizacje gospodarcze krajów rozwijających się.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY