licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 288

INFORMACJA

Temat pracy:
Współpraca szkoły z rodziną w latach 1981-2001


Cena za dostęp do pracy: 25

Szybka realizacja zamówienia !

 
Ilość stron: 65
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 288
Cena za dostęp do pracy: 25

Treść pracy:

    Tematyka pracy koncentruje się na środowisku rodzinnym, które w decydującym stopniu kształtuje dojrzałość szkolną. Dzieci, którym rodzinne środowisko stwarza mniej korzystne warunki z punktu widzenia ich rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego są na ogół gorzej przygotowane do podjęcia obowiązku szkolnego. Gdy w środowisku dziecka brakuje intelektualnych bodźców, gdy rodzice nie przejawiają żadnych zainteresowań kulturalnych i tłumią jego poznawane zainteresowania, lekceważą jego naukę, a obowiązek uczęszczania do szkoły traktują jako narzucaną konieczność, dziecku brak jest bodźców koniecznych do rozwoju umysłowego, brak społecznych wzorców i uczuciowych podniet, które by pobudzały je do nauki.

   W pierwszej części pracy, autor przedstawia istotę współdziałania rodziny i szkoły, w oparciu o literaturę przedmiotu. Kolejne rozdziały opierają się o artykuły z pisma „Życia Szkoły”.

   Druga część pracy dotyczy form współpracy środowiska rodzinnego i szkolnego.

   Trzecia część pracy opisuje problemy pedagogizacji rodziców, a w ostatniej, czwartej części pracy, autor porusza problem trudności w konkretach rodzinnych ze szkołą.

   Zamiarem autora jest zapoznanie z różnorodnością celów i zasad, jakie obowiązują w procesie skutecznego współdziałania nauczycieli i rodziców.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY