licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 291

INFORMACJA

Temat pracy:
Bezrobocie w Unii Europejskiej


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 66
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 291
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Streszczenie:

   Pierwszy rozdział pracy skupia się na głównych aspektach związanych z bezrobociem. Przedstawiono podstawowe pojęcia związane z bezrobociem oraz jego definicję wraz z definicją osoby bezrobotnej. Wymieniono mierniki bezrobocia oraz przedstawiono podział bezrobocia na rodzaje. Nawiązano do podstawowych przyczyn bezrobocia oraz jego skutków w ujęciu ekonomicznym i społecznym. Przedstawiono metody przeciwdziałania bezrobociu w rozbiciu na formy aktywne i pasywne.

   Drugi rozdział pracy skupia się na aspektach bezrobocia w Unii Europejskiej. Opisano rozmiary i dynamikę bezrobocia oraz jego strukturę w rozbiciu na kraje, płeć, wiek, zawód, wykształcenie. Nawiązano także do determinant bezrobocia w UE

      Rozdział trzeci pracy nawiązuje do doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki ograniczania bezrobocia. Opisano ewolucję polityki zatrudnienia i zwalczania bezrobocia. Opisano aktywne programy i działania w Unii Europejskiej zmierzające do ograniczenia bezrobocia. Nawiązano do środków finansowych, które wykorzystywane są do oddziaływania na rynek pracy w ramach Unii. Przedstawiono doświadczenia wybranych krajów w tym zakresie, czyli Hiszpanii, Irlandii, Grecji i Niemiec. Określono wnioski dla Polski oraz skupiono się na unijnym wsparciu polityki przeciwdziałania bezrobociu w Polsce


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.