Bezrobocie w Unii Europejskiej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 66
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Pierwszy rozdział pracy skupia się na głównych aspektach związanych z bezrobociem. Przedstawiono podstawowe pojęcia związane z bezrobociem oraz jego definicję wraz z definicją osoby bezrobotnej. Wymieniono mierniki bezrobocia oraz przedstawiono podział bezrobocia na rodzaje. Nawiązano do podstawowych przyczyn bezrobocia oraz jego skutków w ujęciu ekonomicznym i społecznym. Przedstawiono metody przeciwdziałania bezrobociu w rozbiciu na formy aktywne i pasywne.

Drugi rozdział pracy skupia się na aspektach bezrobocia w Unii Europejskiej. Opisano rozmiary i dynamikę bezrobocia oraz jego strukturę w rozbiciu na kraje, płeć, wiek, zawód, wykształcenie. Nawiązano także do determinant bezrobocia w UE.

Rozdział trzeci pracy nawiązuje do doświadczeń Unii Europejskiej w zakresie polityki ograniczania bezrobocia. Opisano ewolucję polityki zatrudnienia i zwalczania bezrobocia. Opisano aktywne programy i działania w Unii Europejskiej zmierzające do ograniczenia bezrobocia. Nawiązano do środków finansowych, które wykorzystywane są do oddziaływania na rynek pracy w ramach Unii. Przedstawiono doświadczenia wybranych krajów w tym zakresie, czyli Hiszpanii, Irlandii, Grecji i Niemiec. Określono wnioski dla Polski oraz skupiono się na unijnym wsparciu polityki przeciwdziałania bezrobociu w Polsce.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Bezrobocie młodzieży w Polsce i Unii Europejskiej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 125

Strategia Lizbońska a rynek pracy w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 68

Rynek pracy w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 62