licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 292

INFORMACJA

Temat pracy:
Aborcja - podziemie aborcyjne


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 299

 
Ilość stron: 99
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 292
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 299

Treść pracy:

    Streszczenie:

   Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zagadnień związanych z aborcją, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów odnoszących się do regulacji polskiego prawa dotyczącego aborcji.

   Pierwszy rozdział pracy odnosi się do podstawowych pojęć związanych z aborcją. Opisano w ramach rozdziału pojęcie aborcji, metody aborcji, skutki aborcji i sposób podejścia do problemu aborcji ze strony społeczeństwa.

   Drugi z rozdziałów pracy przybliża zmiany w polskim systemie prawnym, związane z aborcją od roku 1818, kiedy wprowadzono w życie Kodeks Karny określający odpowiedzialność za przeprowadzenie aborcji. Rozdział nawiązuje do regulacji prawnych obowiązujących w poszczególnych zaborach, austriackim, rosyjskim i niemieckim. W poszczególnych podrozdziałach omówiono kodeksy karne z lat 1932, 1969 i 1997, jak również ustawy z lat 1956 i 1993.

   Rozdział trzeci pracy nawiązuje do przerywania ciąży z medycznego punktu widzenia.

   Czwarty rozdział pracy skupia się na omówieniu legalnych przyczyn aborcji i aspektów z tymi przyczynami związanych. W oparciu o obowiązujące obecnie przepisy wyróżniono trzy przyczyny przerywania ciąży, które zostały szczegółowo omówione na łamach rozdziału.

   Piąty rozdział pracy nawiązuje do nielegalnych przyczyn aborcji. W analizie tego typu punktem wyjścia są wszystkie przyczyny aborcji, nie zalegalizowane w stosownych przepisach, dlatego też zakres analizy na potrzeby rozdziału nawiązuje do licznych pobudek, skłaniających kobiety do usunięcia ciąży.

   Szósty rozdział pracy odnosi się do podziemia aborcyjnego. W ramach rozdziału nawiązano do szacunków związanych ze skalą zjawiska, jak również do wiarygodności obliczeń przedstawianych w mediach. Przedstawiono sposób funkcjonowania podziemia aborcyjnego i nawiązano do miejsc realizacji zabiegów nielegalnego przerywania ciąży.

   Siódmy, ostatni rozdział przedstawia pokrótce aspekty związane z praktyką zapobiegania podziemiu aborcyjnemu w Polsce.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 299
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.