Strategia marketingowa firmy (na przykładzie)

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Dzisiejsze procesy rynkowe, zmiany technologiczne, wykorzystanie nowych założeń teorii zarządzania sprawia, że skuteczne konkurowanie na rynku stało się niezwykle trudne. Często nie wystarczy już tylko zaplecze techniczne i skuteczność w podejmowanych działaniach. Obecnie w celu skutecznej rywalizacji rynkowej niezbędne jest odpowiednie planowanie, określenie strategii przedsiębiorstwa itp. Szczególnie ważne jest jednak opracowanie skutecznej i przemyślanej strategii marketingowej, która często może być kluczem osiągnięcia sukcesu przez przedsiębiorstwo.

Celem pracy jest przedstawienie aspektów teoretycznych związanych z opracowaniem strategii marketingowej, jak również przybliżenie strategii marketingowej wybranego przedsiębiorstwa. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na strategiach marketingowych, jako czynniku przewagi konkurencyjnej. W ramach rozdziału przedstawiono aspekty związane z zależnościami między zarządzaniem strategicznym i strategią marketingową. Przybliżono istotę i rodzaje strategii marketingowych. Przedstawiony został proces opracowania i wyboru strategii marketingowej.

W ramach drugiego rozdziału przedstawiono ogólną charakterystykę analizowanego przedsiębiorstwa. Nawiązano do powstania i rozwoju firmy, przedstawiono przedmiot działalności i rynki zbytu. Przybliżona została sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy. Dokonano także analizy SWOT oraz przedstawiono procesy modernizacji w ramach firmy.

Ostatni rozdział pracy skupia się na analizie strategii marketingowej firmy. Na łamach rozdziału przeprowadzono segmentację rynku i analizę potrzeb konsumentów. Wyszczególniono kryteria pozycjonowania marki, jak również odniesiono się do założeń strategii marketingowej mix.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Strategia marketingowa firmy (na przykładzie)
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 51

Marketing usług ubezpieczeniowych
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 63

Działalność marketingowa na przykładzie wybranego banku
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 96