Sport osób niepełnosprawnych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 37
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 69 zł

Opis pracy

Pierwszy rozdział pracy skupia się na niepełnosprawności ruchowej. Obejmuje on wprowadzenie do podstawowych zagadnień oraz postrzeganie osób niepełnosprawnych przez otoczenie. Nawiązano również do sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Drugi rozdział pracy opisuje dyscypliny sportowe, które są uprawiane przez niepełnosprawnych. Przedstawiono: szermierka na wózkach, koszykówka niepełnosprawnych, saneczkarstwo niepełnosprawnych, łucznictwo niepełnosprawnych.

Trzeci rozdział pracy skupia się na wybranych aspektach sportu osób niepełnosprawnych. Przedstawiono sport jako sposób rehabilitacji (rehabilitacja przez sport). Opisano sportowe organizacje niepełnosprawnych. Nawiązano także do wydarzeń sportowych przy udziale osób niepełnosprawnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 69 zł.

Podobne prace

Paternalizm a zasada autonomii pacjenta w rehabilitacji
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 82

Dylematy w realizacji funkcji wychowawczej turystyki
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 83