Technologia uprawy buraka cukrowego na przykładzie wybranych gospodarstw

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 55
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Burak cukrowy jest rośliną przemysłową okopową i w Polsce zajmują około 3% ogólnej powierzchni. Burak cukrowy jest rośliną o wysokich wymaganiach klimatycznych, szczególnie w odniesieniu do ciepłego i wilgotnego lata, ale również wymagania te dotyczą gleby, co związane jest z intensywnym nawożeniem, długim okresem wegetacyjnym, często uprawiany jest z pszenicą w płodozmianie. Uprawa buraka cukrowego wymaga wielu zabiegów, dlatego podobnie jak ziemniaki, buraki są charakterystyczne dla gospodarstw indywidualnych. Polska należy do pierwszej dziesiątki producentów buraka cukrowego na świecie i jest to uprawa najbardziej powszechna na terenie Niziny Śląskiej, Wielkopolski, Kujaw, Żuław Wiślanych i Wyżyny Lubelskiej. Uprawy wykorzystywane są do produkcji cukru i paszy.

Należy podkreślić, że Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce hodowców buraka cukrowego na świecie. Najpoważniejszymi zagrożeniami upraw buraka cukrowego są choroby poszczególnych części rośliny, jak również zagrożenie insektami, nie bez znaczenia jest tutaj również wpływ szeregu czynników zewnętrznych, takich jak wielkość opadów i inne aspekty klimatyczne. Zagadnienia ekonomii uprawy buraka cukrowego stanowią szczególnie istotny problem, dlatego też tym aspektom poświęcona zostało całe niniejsze opracowanie.

Pierwszy rozdział zawiera przedstawienie problemu i przegląd literatury. Opisano technologie uprawy buraka cukrowego, zagrożenia plantacji buraczanych, opisano uprawę konserwującą. Przedstawiono przykładową kalkulację kosztów uprawy buraka cukrowego.

Drugi rozdział przedstawia przedmiot i metodykę badań. Opisano hipotezy, zmienne i wskaźniki. Opisano metody, techniki i narzędzia badawcze, jak również teren i organizację badań.

Ostatni rozdział pracy przedstawia wyniki badań własnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.