licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 297

INFORMACJA

Temat pracy:
Technologia uprawy buraka cukrowego na przykładzie wybranych gospodarstw


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 55
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 297
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Burak cukrowy jest rośliną przemysłową okopową i w Polsce zajmują około 3% ogólnej powierzchni. Burak cukrowy jest rośliną o wysokich wymaganiach klimatycznych, szczególnie w odniesieniu do ciepłego i wilgotnego lata, ale również wymagania te dotyczą gleby, co związane jest z intensywnym nawożeniem, długim okresem wegetacyjnym, często uprawiany jest z pszenicą w płodozmianie. Uprawa buraka cukrowego wymaga wielu zabiegów, dlatego podobnie jak ziemniaki, buraki są charakterystyczne dla gospodarstw indywidualnych. Polska należy do pierwszej dziesiątki producentów buraka cukrowego na świecie i jest to uprawa najbardziej powszechna na terenie Niziny Śląskiej, Wielkopolski, Kujaw, Żuław Wiślanych i Wyżyny Lubelskiej. Uprawy wykorzystywane są do produkcji cukru i paszy.

   Należy podkreślić, że Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce hodowców buraka cukrowego na świecie. Najpoważniejszymi zagrożeniami upraw buraka cukrowego są choroby poszczególnych części rośliny, jak również zagrożenie insektami, nie bez znaczenia jest tutaj również wpływ szeregu czynników zewnętrznych, takich jak wielkość opadów i inne aspekty klimatyczne. Zagadnienia ekonomii uprawy buraka cukrowego stanowią szczególnie istotny problem, dlatego też tym aspektom poświęcona zostało całe niniejsze opracowanie.

   Pierwszy rozdział zawiera przedstawienie problemu i przegląd literatury. Opisano technologie uprawy buraka cukrowego, zagrożenia plantacji buraczanych, opisano uprawę konserwującą. Przedstawiono przykładową kalkulację kosztów uprawy buraka cukrowego.

   Drugi rozdział przedstawia przedmiot i metodykę badań. Opisano hipotezy, zmienne i wskaźniki. Opisano metody, techniki i narzędzia badawcze, jak również teren i organizację badań.

   Ostatni rozdział pracy przedstawia wyniki badań własnych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.