Profesja doradcy zawodowego

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 103
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Rozdział pierwszy niniejszej pracy skupia się na wprowadzeniu do podstawowych zagadnień związanych z tematyką materiału. Przybliżono w szczególności pojęcie rynku pracy, ponieważ to w jego kontekście rozpatrywane są wszystkie omawiane na łamach pracy mechanizmy. Wyszczególniono segmenty rynku pracy i przedstawiono zagadnienia związane z podażą i popytem na pracę, jako podstawowymi czynnikami na rynku pracy. Przedstawiono kluczowe dla niniejszej pracy pojęcie zawodu, jak również zarysowano ewolucję zawodów w XX oraz XXI wieku.

Rozdział drugi pracy nawiązuje do wybranych aspektów związanych z doradztwem zawodowym. Przedstawiono historię doradztwa zawodowego, jak również pojęcie i rodzaje doradztwa zawodowego. Przybliżono również problematykę poradnictwa pracy w Polsce, przez przedstawienie wybranych biur.

Rozdział trzeci nawiązuje do aspektu adaptacji zawodowej na rynku pracy, ponieważ jest to podstawowy problem związany ze zmianą zawodu oraz koniecznością korzystania z pomocy doradcy zawodowego. Przybliżono przyczyny powstania konieczności adaptacji zawodowej, przedstawiono formy i metody przekwalifikowania oraz dokształcania, nawiązano do roli doradcy zawodowego w zakresie adaptacji zawodowej, jak również przedstawiono aspekt emigracji zarobkowej, jako czynnik w szczególności związany z obecną rzeczywistością gospodarczą i sytuacją pracowników w Polsce.

Ostatni, czwarty rozdział pracy nawiązuje do problematyki skuteczności doradztwa zawodowego, która określona została na podstawie badań własnych. Przedstawiono przedmiot i cel badań, problem badawczy, hipotezy, zmienne i wskaźniki przyjęte w metodologii realizowanych badań. Ukazane zostały metody, techniki i narzędzia badawcze, opisano również teren i organizację badań.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Migracje zarobkowe Polaków
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 117

Rozwój zasobów ludzkich a rozwój przedsiębiorstwa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 101

Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników w przedsiębiorstwie
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 87