licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 298

INFORMACJA

Temat pracy:
Profesja doradcy zawodowego


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 399

 
Ilość stron: 103
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 298
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 399

Treść pracy:

    Rozdział pierwszy niniejszej pracy skupia się na wprowadzeniu do podstawowych zagadnień związanych z tematyką materiału. Przybliżono w szczególności pojęcie rynku pracy, ponieważ to w jego kontekście rozpatrywane są wszystkie omawiane na łamach pracy mechanizmy. Wyszczególniono segmenty rynku pracy i przedstawiono zagadnienia związane z podażą i popytem na pracę, jako podstawowymi czynnikami na rynku pracy. Przedstawiono kluczowe dla niniejszej pracy pojęcie zawodu, jak również zarysowano ewolucję zawodów w XX oraz XXI wieku.

   Rozdział drugi pracy nawiązuje do wybranych aspektów związanych z doradztwem zawodowym. Przedstawiono historię doradztwa zawodowego, jak również pojęcie i rodzaje doradztwa zawodowego. Przybliżono również problematykę poradnictwa pracy w Polsce, przez przedstawienie wybranych biur.

   Rozdział trzeci nawiązuje do aspektu adaptacji zawodowej na rynku pracy, ponieważ jest to podstawowy problem związany ze zmianą zawodu oraz koniecznością korzystania z pomocy doradcy zawodowego. Przybliżono przyczyny powstania konieczności adaptacji zawodowej, przedstawiono formy i metody przekwalifikowania oraz dokształcania, nawiązano do roli doradcy zawodowego w zakresie adaptacji zawodowej, jak również przedstawiono aspekt emigracji zarobkowej, jako czynnik w szczególności związany z obecną rzeczywistością gospodarczą i sytuacją pracowników w Polsce.

   Ostatni, czwarty rozdział pracy nawiązuje do problematyki skuteczności doradztwa zawodowego, która określona została na podstawie badań własnych. Przedstawiono przedmiot i cel badań, problem badawczy, hipotezy, zmienne i wskaźniki przyjęte w metodologii realizowanych badań. Ukazane zostały metody, techniki i narzędzia badawcze, opisano również teren i organizację badań.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 399
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.