Funkcjonowanie dzieci z dysleksją w szkole

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 62
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Pierwszy rozdział pracy opisuje wybrane zagadnienia związane z dysleksją. Obejmuje wprowadzenie do problemu dysleksji, przyczyny powstawania dysleksji, rodzaje zaburzeń dyslektycznych oraz skutki dysleksji, czyli w szczególności trudności występujące przed pójściem do szkoły i trudności w szkole. Nawiązano także ryzyko występowania dysleksji.

Drugi rozdział pracy obejmuje metodologię badań własnych, czyli przedmiot i cel badań, problem badawczy, hipotezy, zmienne i wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze.

Ostatni rozdział pracy opisuje funkcjonowanie dzieci z dysleksją w szkole w klasach 4-6 na podstawie własnych badań.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.