licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 299

INFORMACJA

Temat pracy:
Funkcjonowanie dzieci z dysleksją w szkole


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 62
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 299
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Pierwszy rozdział pracy opisuje wybrane zagadnienia związane z dysleksją. Obejmuje wprowadzenie do problemu dysleksji, przyczyny powstawania dysleksji, rodzaje zaburzeń dyslektycznych oraz skutki dysleksji, czyli w szczególności trudności występujące przed pójściem do szkoły i trudności w szkole. Nawiązano także ryzyko występowania dysleksji.

   Drugi rozdział pracy obejmuje metodologię badań własnych, czyli przedmiot i cel badań, problem badawczy, hipotezy, zmienne i wskaźniki, metody, techniki i narzędzia badawcze.

   Ostatni rozdział pracy opisuje funkcjonowanie dzieci z dysleksją w szkole w klasach 4-6 na podstawie własnych badań.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.