Podatek od darowizny

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 72
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 199 zł

Opis pracy

Praca jest kompleksowym opracowaniem tematu opodatkowania darowizn w świetle polskiego prawa. Szczegółowo opisuje stosowane w tym zakresie przepisy, zawiera informację o tym kogo dotyczą wymienione podatki, w jaki sposób są pobierane i jakie są ich wysokości. Można tu również znaleźć ocenę polskiego ustawodawstwa związanego z podatkami od darowizn.

Skupiono się na przedstawieniu istoty i ewolucji podatków od darowizn. Opisano charakter podatku od darowizn i modele opodatkowania darowizn. Nawiązano do ewolucji konstrukcji podatku od darowizn w polskim prawie.

Drugi rozdział pracy nawiązuje do zakresu podmiotowego podatku od darowizn, skupiając się na podatnikach i grupach podatkowych.

W trzecim rozdziale pracy opisano zakres przedmiotowy podatku od darowizn. Opisano darowiznę jako przedmiot opodatkowania, jak również wyłączenia darowizn z opodatkowania. Nawiązano również do zwolnień podatkowych.

Rozdział czwarty opisuje powstanie obowiązku podatkowego i jego skutki. Nawiązano do obowiązków podatników i płatników. Przedstawiono wymiar podatku.

Ostatni rozdział pracy skupia się na wysokości podatku. Opisano podstawę opodatkowania, stawki podatkowe i ulgę podatkową.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 199 zł.

Podobne prace

Darowizna jako umowa przenosząca własność
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 66