licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 30

INFORMACJA

Temat pracy:
Podatek od darowizny


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 72
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 30
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

       Praca jest kompleksowym opracowaniem tematu opodatkowania darowizn w świetle polskiego prawa. Szczegółowo opisuje stosowane w tym zakresie przepisy, zawiera informację o tym kogo dotyczą wymienione podatki, w jaki sposób są pobierane i jakie są ich wysokości. Można tu również znaleźć ocenę polskiego ustawodawstwa związanego z podatkami od darowizn.

    Skupiono się na przedstawieniu istoty i ewolucji podatków od darowizn. Opisano charakter podatku od darowizn i modele opodatkowania darowizn. Nawiązano do ewolucji konstrukcji podatku od darowizn w polskim prawie.

    Drugi rozdział pracy nawiązuje do zakresu podmiotowego podatku od darowizn, skupiając się na podatnikach i grupach podatkowych.

    W trzecim rozdziale pracy opisano zakres przedmiotowy podatku od darowizn. Opisano darowiznę jako przedmiot opodatkowania, jak również wyłączenia darowizn z opodatkowania. Nawiązano również do zwolnień podatkowych.

    Rozdział czwarty opisuje powstanie obowiązku podatkowego i jego skutki. Nawiązano do obowiązków podatników i płatników. Przedstawiono wymiar podatku.

    Ostatni rozdział pracy skupia się na wysokości podatku. Opisano podstawę opodatkowania, stawki podatkowe i ulgę podatkową.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.