Trendy w ewolucji systemów operacyjnych

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 43
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 89 zł

Opis pracy

Pierwszy rozdział niniejszej pracy obejmuje podstawowe zagadnienie związane z jej problematyką. Skupiono się w szczególności na historii rozwoju informatyki. Przybliżono definicję systemu informatycznego, jako podstawowej definicji umożliwiającej dalsze rozważania prowadzone na łamach niniejszej pracy. Przybliżono definicję systemu operacyjnego.

Rozdział drugi pracy zawiera przedstawienie wybranych systemów informatycznych. W ramach rozdziału skupiono się na wybranych wersjach systemu operacyjnego Windows, jako najpopularniejszego systemu operacyjnego na świecie. Przedstawiono także wybrane aspekty związane z systemami Unix i Linux. Odniesiono się również do rzadziej spotykanego systemu AS/400, jak również do systemu użytkowanego na komputerach Macintosh, czyli systemu Mac OS.

Ostatni, trzeci, rozdział pracy przedstawia aspekty związane z trendami w ewolucji systemów operacyjnych. Przedstawiono aspekty związane z dotychczasowym rozwojem systemów operacyjnych. Odniesiono się do najdynamiczniej rozwijanych systemów operacyjnych. Rozdział nawiązuje również do kierunków rozwoju systemów operacyjnych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 89 zł.

Podobne prace