Wpływ organizacji Euro 2012 w Polsce na rozwój turystyki

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 38
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 69 zł

Opis pracy

Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich skupia się na wybranych zagadnieniach związanych z imprezami sportowymi. Skoncentrowano się na historii piłki nożnej i dużych imprez sportowych. Przedstawiono wprowadzające informacje o Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Przybliżono również wybrane aspekty organizacji tych mistrzostw.

Drugi rozdział pracy zawiera analizę zmian w ruchu turystycznym w Portugalii i Niemczech podczas organizacji turniejów piłkarskich (w Portugalii w trakcie organizacji Mistrzostw Europy, w Niemczech w odniesieniu do organizacji Mistrzostw Świata).

Ostatni rozdział pracy jest rozdziałem o charakterze badawczym i dokonano w nim oceny potencjalnego wpływu organizacji Mistrzostw Europy w Polsce w 2012 roku na rozwój turystyki. Zakończenie pracy stanowi podsumowanie zagadnień w niej zawartych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 69 zł.

Podobne prace

Szkolenie pracowników w świetle prawa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 78