licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 301

INFORMACJA

Temat pracy:
Wpływ organizacji Euro 2012 w Polsce na rozwój turystyki


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 149 z

 
Ilo stron: 38
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 301
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 149 z

Tre pracy:

    Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich skupia się na wybranych zagadnieniach związanych z imprezami sportowymi. Skoncentrowano się na historii piłki nożnej i dużych imprez sportowych. Przedstawiono wprowadzające informacje o Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Przybliżono również wybrane aspekty organizacji tych mistrzostw.

   Drugi rozdział pracy zawiera analizę zmian w ruchu turystycznym w Portugalii i Niemczech podczas organizacji turniejów piłkarskich (w Portugalii w trakcie organizacji Mistrzostw Europy, w Niemczech w odniesieniu do organizacji Mistrzostw Świata).

   Ostatni rozdział pracy jest rozdziałem o charakterze badawczym i dokonano w nim oceny potencjalnego wpływu organizacji Mistrzostw Europy w Polsce w 2012 roku na rozwój turystyki. Zakończenie pracy stanowi podsumowanie zagadnień w niej zawartych.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 149 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.