licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 301

INFORMACJA

Temat pracy:
Wpływ organizacji Euro 2012 w Polsce na rozwój turystyki


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 38
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 301
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich skupia się na wybranych zagadnieniach związanych z imprezami sportowymi. Skoncentrowano się na historii piłki nożnej i dużych imprez sportowych. Przedstawiono wprowadzające informacje o Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy. Przybliżono również wybrane aspekty organizacji tych mistrzostw.

   Drugi rozdział pracy zawiera analizę zmian w ruchu turystycznym w Portugalii i Niemczech podczas organizacji turniejów piłkarskich (w Portugalii w trakcie organizacji Mistrzostw Europy, w Niemczech w odniesieniu do organizacji Mistrzostw Świata).

   Ostatni rozdział pracy jest rozdziałem o charakterze badawczym i dokonano w nim oceny potencjalnego wpływu organizacji Mistrzostw Europy w Polsce w 2012 roku na rozwój turystyki. Zakończenie pracy stanowi podsumowanie zagadnień w niej zawartych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.