Szkolne witryny internetowe

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Rozwój technologii informacyjnych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci przyczynił się do popularyzacji komputerów i rozwiązań informatycznych początkowo w przedsiębiorstwach i zastosowaniach biznesowych, a w późniejszym okresie także w zastosowaniach prywatnych i indywidualnych. Komputery zaczęły być wykorzystywane w usprawnianiu pracy kolejnych instytucji, początkowo w bankowości i księgowości, z biegiem czasu w niemal każdej dziedzinie życia. Obecnie w każdym zakątku świata zastosowanie znajdują komputery, którym powierzane są zróżnicowane zadania, a które bezbłędnie potrafią sobie z nimi radzić lub w znacznym stopniu ułatwiać lub automatyzować pracę człowieka.

Obszarem zainteresowania niniejszej pracy jest edukacja i wykorzystanie technologii informacyjnych w edukacji. Komputery w dziedzinę edukacji wkroczyły nieco później, niż w część pozostałych obszarów, jednak obecnie każda szkoła posiada pracownię komputerową, własną sieć informatyczną, a zdecydowana większość dysponuje dostępem do internetu. To właśnie aspekt wykorzystania komputerów i internetu stanowi główną problematykę niniejszej pracy. Połączenie możliwości oferowanych przez urządzenia automatyzujące i ułatwiające pracę z medium komunikacyjnym oferującym tak ogromne możliwości, jakim jest internet, otworzyło nowe możliwości dla edukacji. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na przedstawieniu podstawowych pojęć oraz nawiązanie do aspektu wykorzystania internetu w edukacji. Przybliżono pojęcie internetu i przedstawiono pokrótce jego historię. Nawiązano do aspektu wykorzystania internetu w Polsce. Nieustannie rozwijające się możliwości i zastosowania internetu skutkowały wykształceniem się nowych pojęć ściśle z nim związanych. Do pojęć takich zaliczyć można pojęcie netykiety, które jest zbiorem zasad etykiety internetowej i dobrych obyczajów w sieci. Zagadnienia związane z netykietą zostały także przedstawione na łamach rozdziału. Dalsza część rozdziału nawiązuje do edukacyjnych zastosowań internetu, jak również do możliwości i zagrożeń, jakie niesie ze sobą globalna sieć.

Drugi rozdział pracy skupia się na problematyce portali edukacyjnych w procesie edukacji. Wyjaśnione tu zostały pojęcia serwera, portalu oraz vortalu. Przedstawiono rolę portali w edukacji. Nawiązano tu zarówno do portali edukacyjnych postrzeganych jako zbiór wiedzy i informacji przydatnych odwiedzającym je nauczycielom i uczniom, ale także do portali edukacyjnych umożliwiających realizację procesu kształcenia na odległość.

Ostatni rozdział pracy nawiązuje do aspektów związanych z wykorzystaniem portali edukacyjnych i szkolnych stron internetowych przez nauczycieli i uczniów. Odwołano się tu w szczególności do omówienia aspektów związanych z treściami i możliwościami oferowanymi przez portale i strony szkolne, wpływające na ich wykorzystanie przez nauczycieli i uczniów. Istotną część rozdziału stanowi przedstawienie wybranych portali internetowych szkół podstawowych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.