Kierowanie ludźmi w organizacji

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Funkcjonujące obecnie organizacje charakteryzują się coraz częściej znaczną komplikacją realizowanych procesów i zwiększaniem objętości, co jest znacznym utrudnieniem w skutecznych procesach zarządzania i organizowania. Jak wiadomo, podstawą istnienia i rozwoju każdej z organizacji są ludzie, ich umiejętności i predyspozycje. Nie będą one jednak wykorzystane w odpowiednim stopniu bez właściwego kierowania umożliwiającego osiąganie możliwie najlepszych wyników. Zadanie kierowania przypada obecnie kadrze kierowniczej, która podejmując działania w ramach grupy pracowniczej, realizuje zadania wynikające z celów funkcjonowania organizacji. Kierowanie jest więc wykonywaniem określonych zadań z wykorzystaniem zasobów ludzkich, stanowi jednocześnie swego rodzaju sztukę, której podstawowym zadaniem jest umiejętne wykorzystanie dostępnych narzędzi wpływających na działania podwładnych, w taki sposób, by realizowali oni zadania, zgodnie z wolą kierownika.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstawowych zasad teoretycznych związanych ze skutecznym kierowaniem ludźmi, mającym na celu maksymalizację wykorzystania ich możliwości.

Pierwszy rozdział pracy został poświęcony znaczeniu skutecznego kierowania ludźmi w ramach organizacji. Podstawową z poruszonych kwestii jest definicja kierowania i zarządzania. Przybliżono również bardzo istotną kwestię, jaką jest definicja kierowania w odniesieniu do pojęć zarządzania. Istotne znaczenie w odniesieniu do zagadnień kierowania posiada również praca zespołowa, której poświęcono odpowiednią ilość uwagi na łamach pracy.

Drugi z rozdziałów poświęcono umiejętnościom kierowania ludźmi. Jako podstawowy warunek pracy z ludźmi uważa się umiejętność komunikacji interpersonalnej, któremu poświęcono stosowną część rozdziału. Nie bez znaczenia są również umiejętności przywódcze wybranej osoby w grupie pracowniczej. W ramach rozdziału przedstawiono również zagadnienia związane z umiejętnościami negocjacyjnymi, jak i problematykę konfliktu w przedsiębiorstwie.

Trzeci z rozdziałów pracy przybliża podstawowe uwarunkowania skutecznego kierowania ludźmi. Przedstawiono wizję pracy zespołowej w organizacji przyszłości. Stosowną część rozdziału poświęcono cechom idealnego lidera, będących wynikiem właściwego procesu doskonalenia umiejętności kierowniczych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Kierunki usprawniania komunikacji firmy z rynkiem
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104