licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 304

INFORMACJA

Temat pracy:
Kierowanie ludźmi w organizacji


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 304
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Funkcjonujące obecnie organizacje charakteryzują się coraz częściej znaczną komplikacją realizowanych procesów i zwiększaniem objętości, co jest znacznym utrudnieniem w skutecznych procesach zarządzania i organizowania. Jak wiadomo, podstawą istnienia i rozwoju każdej z organizacji są ludzie, ich umiejętności i predyspozycje. Nie będą one jednak wykorzystane w odpowiednim stopniu bez właściwego kierowania umożliwiającego osiąganie możliwie najlepszych wyników. Zadanie kierowania przypada obecnie kadrze kierowniczej, która podejmując działania w ramach grupy pracowniczej, realizuje zadania wynikające z celów funkcjonowania organizacji. Kierowanie jest więc wykonywaniem określonych zadań z wykorzystaniem zasobów ludzkich, stanowi jednocześnie swego rodzaju sztukę, której podstawowym zadaniem jest umiejętne wykorzystanie dostępnych narzędzi wpływających na działania podwładnych, w taki sposób, by realizowali oni zadania, zgodnie z wolą kierownika.

   Celem niniejszej pracy jest przedstawienie podstawowych zasad teoretycznych związanych ze skutecznym kierowaniem ludźmi, mającym na celu maksymalizację wykorzystania ich możliwości.

   Pierwszy rozdział pracy został poświęcony znaczeniu skutecznego kierowania ludźmi w ramach organizacji. Podstawową z poruszonych kwestii jest definicja kierowania i zarządzania. Przybliżono również bardzo istotną kwestię, jaką jest definicja kierowania w odniesieniu do pojęć zarządzania. Istotne znaczenie w odniesieniu do zagadnień kierowania posiada również praca zespołowa, której poświęcono odpowiednią ilość uwagi na łamach pracy.

   Drugi z rozdziałów poświęcono umiejętnościom kierowania ludźmi. Jako podstawowy warunek pracy z ludźmi uważa się umiejętność komunikacji interpersonalnej, któremu poświęcono stosowną część rozdziału. Nie bez znaczenia są również umiejętności przywódcze wybranej osoby w grupie pracowniczej. W ramach rozdziału przedstawiono również zagadnienia związane z umiejętnościami negocjacyjnymi, jak i problematykę konfliktu w przedsiębiorstwie.

   Trzeci z rozdziałów pracy przybliża podstawowe uwarunkowania skutecznego kierowania ludźmi. Przedstawiono wizję pracy zespołowej w organizacji przyszłości. Stosowną część rozdziału poświęcono cechom idealnego lidera, będących wynikiem właściwego procesu doskonalenia umiejętności kierowniczych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.