Komunikacja z klientem w urzędzie pocztowym

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 119 zł

Opis pracy

Pierwszy z rozdziałów pracy obejmuje wprowadzenie do problematyki komunikacji. Przybliżono definicję komunikacji. Szczególnie istotne, w aspekcie omawianych zagadnień są elementy procesu komunikowania się, które zostały przedstawione na łamach niniejszego rozdziału. Odwołano się również do przebiegu procesu komunikacji. Odniesiono się do poziomów komunikacji, jak i podstawowych rodzajów komunikacji.

Drugi rozdział pracy jest odniesieniem zagadnień związanych z komunikacją w ujęciu ogólnym do specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedstawiono kierunki przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Istotnym czynnikiem, w odniesieniu do komunikacji w przedsiębiorstwie są formy komunikacji i ich skuteczność dla organizacji. Nawiązano także do sprawnej komunikacji i barier w komunikacji w przedsiębiorstwie, których wpływ jest szczególnie istotny dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

Trzeci, ostatni, rozdział zawiera analizę komunikacji w wybranym Urzędzie Pocztowym. Wprowadzeniem do badań jest przedstawienie metodologii badań własnych, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w odniesieniu do analizowanej problematyki. W rozdziale zawarto również analizę wyników badań własnych, jak i wyciągnięto wnioski.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 119 zł.

Podobne prace

Kierunki usprawniania komunikacji firmy z rynkiem
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 104

Reklama jako forma usprawniania komunikacji firmy z rynkiem
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 61

Budowa strategii public relations w przedsiębiorstwie
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59