licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 305

INFORMACJA

Temat pracy:
Komunikacja z klientem w urzędzie pocztowym


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 71
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 305
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Pierwszy z rozdziałów pracy obejmuje wprowadzenie do problematyki komunikacji. Przybliżono definicję komunikacji. Szczególnie istotne, w aspekcie omawianych zagadnień są elementy procesu komunikowania się, które zostały przedstawione na łamach niniejszego rozdziału. Odwołano się również do przebiegu procesu komunikacji. Odniesiono się do poziomów komunikacji, jak i podstawowych rodzajów komunikacji.

   Drugi rozdział pracy jest odniesieniem zagadnień związanych z komunikacją w ujęciu ogólnym do specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedstawiono kierunki przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Istotnym czynnikiem, w odniesieniu do komunikacji w przedsiębiorstwie są formy komunikacji i ich skuteczność dla organizacji. Nawiązano także do sprawnej komunikacji i barier w komunikacji w przedsiębiorstwie, których wpływ jest szczególnie istotny dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

   Trzeci, ostatni, rozdział zawiera analizę komunikacji w wybranym Urzędzie Pocztowym. Wprowadzeniem do badań jest przedstawienie metodologii badań własnych, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i w odniesieniu do analizowanej problematyki. W rozdziale zawarto również analizę wyników badań własnych, jak i wyciągnięto wnioski.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.