Kierunki usprawniania komunikacji firmy z rynkiem

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 104
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Komunikacja jest podstawowym warunkiem funkcjonowania społeczeństw. Istnienie jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, nauki, itp. byłoby niemożliwe bez istnienia procesów komunikacji. Szczególnie ważna komunikacja jest w procesach biznesowych, więc zarówno w komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, jak i wewnętrzna komunikacja w przedsiębiorstwie. Komunikacja przedsiębiorstwa z rynkiem obejmuje zarówno aspekty związane z kontaktami z dostawcami, jak i odbiorcami i kontrahentami. Bez odpowiedniej komunikacji skuteczne prowadzenie biznesu nie byłoby możliwe.

Niniejsza praca skupia się na aspektach związanych z komunikacją w przedsiębiorstwach w odniesieniu do interakcji z rynkiem. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z komunikacją przedsiębiorstwa z otoczeniem, z uwzględnieniem aspektów komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy z rozdziałów pracy nawiązuje do systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. W ramach rozdziału przedstawiono pojęcie, oraz funkcje i zasady kierowania i zarządzania. Szczególnie istotnym pojęciem w rozdziale jest system zarządzania i pojęcie to zostało omówione w jednym z podrozdziałów. Nawiązano do aspektów systemu zarządzania i jego otoczenia, jak i do składników systemu zarządzania, które zostały wymienione i omówione.

Drugi rozdział pracy przedstawia znaczenie systemu komunikacji w systemie organizacyjnym przedsiębiorstwa. Przedstawiono aspekty związane z komunikacją będącą elementem systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Szczególnie ważna w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa jest komunikacja interpersonalna, która jest podstawą pracy z ludźmi, a to właśnie ludzie przyczyniają się do każdego sukcesu i każdej porażki wszystkich przedsiębiorstw. Przedstawiono kluczowy dla zagadnień pracy proces komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Odniesiono się również do form komunikacji i opisano je.

Wszędzie gdzie obecna jest komunikacja mogą się pojawiać określone bariery z nią związane, które utrudniają ją, a w określonych sytuacjach wręcz uniemożliwiają. Trzeci rozdział pracy poświęcono temu właśnie zagadnieniu. Na łamach rozdziału przedstawiono bariery organizacyjne w komunikacji, charakterystyczne dla przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia jednak są również bariery społeczne i kulturowe, jak również bariery językowe.

Czwarty, ostatni, rozdział pracy, poświęcono usprawnianiu procesu komunikacji. Przedstawiono możliwości usprawniania procesu komunikacji w ujęciu ogólnym. Odniesiono się do narzędzi usprawniania procesu komunikacji, które są dostępne kadrze kierowniczej, oraz pracownikom. Nawiązano także do wykorzystania rozwiązań technologicznych na rzecz usprawniania procesu komunikacji w samym przedsiębiorstwie, jak również w odniesieniu do jego komunikacji z rynkiem i otoczeniem.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Komunikacja z klientem w urzędzie pocztowym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Zarządzanie wizerunkiem firmy na podstawie wybranych przedsiębiorstw
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59

Reklama jako forma usprawniania komunikacji firmy z rynkiem
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 61