licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 307

INFORMACJA

Temat pracy:
Kierunki usprawniania komunikacji firmy z rynkiem


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 399

 
Ilość stron: 104
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 307
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 399

Treść pracy:

    Komunikacja jest podstawowym warunkiem funkcjonowania społeczeństw. Istnienie jakiejkolwiek gałęzi przemysłu, nauki, itp. byłoby niemożliwe bez istnienia procesów komunikacji. Szczególnie ważna komunikacja jest w procesach biznesowych, więc zarówno w komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, jak i wewnętrzna komunikacja w przedsiębiorstwie. Komunikacja przedsiębiorstwa z rynkiem obejmuje zarówno aspekty związane z kontaktami z dostawcami, jak i odbiorcami i kontrahentami. Bez odpowiedniej komunikacji skuteczne prowadzenie biznesu nie byłoby możliwe.

   Niniejsza praca skupia się na aspektach związanych z komunikacją w przedsiębiorstwach w odniesieniu do interakcji z rynkiem. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie teoretycznych aspektów związanych z komunikacją przedsiębiorstwa z otoczeniem, z uwzględnieniem aspektów komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Pierwszy z rozdziałów pracy nawiązuje do systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. W ramach rozdziału przedstawiono pojęcie, oraz funkcje i zasady kierowania i zarządzania. Szczególnie istotnym pojęciem w rozdziale jest system zarządzania i pojęcie to zostało omówione w jednym z podrozdziałów. Nawiązano do aspektów systemu zarządzania i jego otoczenia, jak i do składników systemu zarządzania, które zostały wymienione i omówione.

   Drugi rozdział pracy przedstawia znaczenie systemu komunikacji w systemie organizacyjnym przedsiębiorstwa. Przedstawiono aspekty związane z komunikacją będącą elementem systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Szczególnie ważna w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa jest komunikacja interpersonalna, która jest podstawą pracy z ludźmi, a to właśnie ludzie przyczyniają się do każdego sukcesu i każdej porażki wszystkich przedsiębiorstw. Przedstawiono kluczowy dla zagadnień pracy proces komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Odniesiono się również do form komunikacji i opisano je.

   Wszędzie gdzie obecna jest komunikacja mogą się pojawiać określone bariery z nią związane, które utrudniają ją, a w określonych sytuacjach wręcz uniemożliwiają. Trzeci rozdział pracy poświęcono temu właśnie zagadnieniu. Na łamach rozdziału przedstawiono bariery organizacyjne w komunikacji, charakterystyczne dla przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia jednak są również bariery społeczne i kulturowe, jak również bariery językowe.

   Czwarty, ostatni, rozdział pracy, poświęcono usprawnianiu procesu komunikacji. Przedstawiono możliwości usprawniania procesu komunikacji w ujęciu ogólnym. Odniesiono się do narzędzi usprawniania procesu komunikacji, które są dostępne kadrze kierowniczej, oraz pracownikom. Nawiązano także do wykorzystania rozwiązań technologicznych na rzecz usprawniania procesu komunikacji w samym przedsiębiorstwie, jak również w odniesieniu do jego komunikacji z rynkiem i otoczeniem.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 399
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.