Wykorzystanie komunikatorów internetowych w działalności przedsiębiorstw

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 40
Rodzaj pracy: Dyplomowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 89 zł

Opis pracy

Sprawna komunikacja każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku, zarówno wewnętrzna, między poszczególnymi pracownikami firmy, jak i zewnętrzna, między przedsiębiorstwem, a klientami, dostawcami i innymi podmiotami rynkowymi, stanowi obecnie jeden z podstawowych i najważniejszych aspektów działalności przedsiębiorstwa. To właśnie sprawna komunikacja decyduje często o przewadze rynkowej danego przedsiębiorstwa. Niniejsza praca skupia się na aspektach wykorzystania komunikatora internetowego w działalności przedsiębiorstw. Celem pracy jest przedstawienie zagadnień teoretycznych związanych z zastosowaniem komunikatora internetowego w działalności przedsiębiorstwa, jak również przedstawienie szczegółowych aspektów z tym związanych w przypadkach konkretnych rodzajów przedsiębiorstw. Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy nawiązuje do zagadnień związanych z komunikatorami internetowymi. Przedstawiono ogólne pojęcie komunikatora internetowego i pokrótce opisano wybrane komunikatory internetowe, takie jak AOL Instant Messenger, ICQ, Gadu-Gadu, MSN Messenger, Skype, Tlen, Konnekt oraz AQQ.

Drugi rozdział pracy nawiązuje do zagadnień związanych z przedsiębiorstwami handlowymi. Przedstawiono definicję przedsiębiorstw handlowych, ich rodzaje i potrzeby przedsiębiorstw handlowych.

Ostatni rozdział pracy skupia się na zagadnieniu związanym z przeznaczeniem komunikatorów internetowych. Odniesiono się tu do przedsiębiorstw dostawczych, fabryk i sklepach.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 89 zł.

Podobne prace