Konkurencja rynkowa na przykładzie koncernu Toyota

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 91
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 139 zł

Opis pracy

Pierwszy rozdział pracy skupia się na omówieniu aspektów związanych ze strategiami konkurencji przedsiębiorstw (strategie konkurencji przedsiębiorstw). Przedstawiona została ewolucja koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstw oraz konkurencja w rozumieniu marketingowym. Opisano źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, jak również wpływ otoczenia konkurencyjnego na poziom strategii. Przedstawiono pozycję strategiczną przedsiębiorstwa i możliwe warianty strategii konkurencyjnej. Nawiązano do zasad wybierania strategii konkurencyjnej firmy.

Drugi rozdział pracy poświęcono koncernowi Toyota i jego pozycji na światowym rynku motoryzacyjnym. Opisano historię rozwoju motoryzacji światowej. Nawiązano do analizy sektora samochodowego i przedstawiono pozycję koncernu Toyota na światowym rynku samochodowym.

Trzeci rozdział pracy przedstawia historię koncernu Toyota (historia koncernu Toyota). Opisano powstanie Toyoty i pierwsze działania, jakie zostały przez nią podjęte na rynku motoryzacyjnym. W dalszej części nawiązano do zagadnień: toyota na rynku amerykańskim i europejskim, toyota na rynku polskim. Skupiono się również na opisie kwestii związanych z dążeniem firmy do zyskania przewagi konkurencyjnej. Opisano największe historyczne sukcesy koncernu.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 139 zł.