licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 309

INFORMACJA

Temat pracy:
Konkurencja rynkowa na przykładzie koncernu Toyota


Cena za dostp do pracy: 25 z

Szybka realizacja zamwienia !

 
Ilo stron: 91
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 309
Cena za dostp do pracy: 25 z

Tre pracy:

    Pierwszy rozdział pracy skupia się na omówieniu aspektów związanych ze strategiami konkurencji przedsiębiorstw (strategie konkurencji przedsiębiorstw). Przedstawiona została ewolucja koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstw oraz konkurencja w rozumieniu marketingowym. Opisano źródła przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, jak również wpływ otoczenia konkurencyjnego na poziom strategii. Przedstawiono pozycję strategiczną przedsiębiorstwa i możliwe warianty strategii konkurencyjnej. Nawiązano do zasad wybierania strategii konkurencyjnej firmy.

   Drugi rozdział pracy poświęcono koncernowi Toyota i jego pozycji na światowym rynku motoryzacyjnym. Opisano historię rozwoju motoryzacji światowej. Nawiązano do analizy sektora samochodowego i przedstawiono pozycję koncernu Toyota na światowym rynku samochodowym.

   Trzeci rozdział pracy przedstawia historię koncernu Toyota (historia koncernu Toyota). Opisano powstanie Toyoty i pierwsze działania, jakie zostały przez nią podjęte na rynku motoryzacyjnym. W dalszej części nawiązano do zagadnień: toyota na rynku amerykańskim i europejskim, toyota na rynku polskim. Skupiono się również na opisie kwestii związanych z dążeniem firmy do zyskania przewagi konkurencyjnej. Opisano największe historyczne sukcesy koncernu.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY