licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 317

INFORMACJA

Temat pracy:
Fałszowanie testamentów


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 149

 
Ilość stron: 51
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 317
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 149

Treść pracy:

    Testamenty bardzo często wzbudzają wiele emocji. Im większy majątek pozostawia spadkodawca, tym większe są oczekiwania jego najbliższych związane z treścią tego testamentu. Niestety, nie zawsze ostatnia wola zmarłego jest szanowana. Utrudnia to ludzka zachłanność, która prowadzi do czynów niemoralnych i karalnych zarazem. Ludzie posuwają się do fałszowania testamentów, aby tylko zagarnąć majątek wyłącznie dla siebie.

    Niniejsza praca poświęcona jest właśnie problematyce kwestionowania autentyczności testamentów oraz związanymi z tą problematyką zagadnieniami dotyczącymi fałszowania testamentów. Można w niej prześledzić niemal wszystkie trendy związane z fałszerstwem testamentów na przestrzeni ostatnich dwudziestu kilku lat i formułować uogólnienia mające wartość poznawczą, z którymi styka się nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale także ustawodawca zainteresowany skutecznością uregulowań prawnych odnoszących się do usankcjonowanych prawem form testamentów.

    Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy wstępnych zagadnień związanych z testamentami. Omówiono tu pojęcie testamentu oraz jego rodzaje. W rozdziale drugim poruszone zostały kwestie dotyczące techniki sporządzonych testamentów. Opisano tu zagadnienia problematyczne związane z podłożem testamentu, materiałem kryjącym, narzędziem piszącym, środkami utrwalania treści testamentów oraz kopią zamiast oryginału testamentu. Rozdział trzeci szczegółowo przedstawia motywy oraz pobudki kwestionowania autentyczności testamentów Czwarty, ostatni rozdział pracy, został poświęcony omówieniu wybranych zagadnień metodycznych i metodologicznych badania testamentów takich, jak: okoliczności wskazujące na możliwość fałszerstwa testamentu, materiał porównawczy, opiniowanie bez materiału porównawczego oraz pomyłki w opiniowaniu.

    Podstawę źródłową pracy stanowią przede wszystkim monografie omawiające problematykę fałszowania testamentów. Znajdują się w nich liczne informacje pochodzącymi z dokumentów zamieszczonych w aktach sądowych oraz z zeznań świadków, od wnioskodawców i uczestników postępowań, a także od osób towarzyszących testowaniu lub redagowaniu oświadczeń woli, jak w przypadku testamentów szczególnych czy innych. Oprócz tego przy pisaniu pracy korzystano z artykułów opublikowanych w periodykach prawniczych, podręczników do kryminalistyki oraz prawa spadkowego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 149
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.