Międzynarodowa polityka gospodarcza państwa

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 30
Rodzaj pracy: Dyplomowa

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Praca nawiązuje do międzynarodowej polityki gospodarczej państwa. Na łamach pracy przedstawiono podmioty międzynarodowej polityki gospodarczej, czyli w szczególności państwa i organizacje międzynarodowe.

Nawiązano do międzynarodowych umów gospodarczych, jak również przedstawiono wybrane międzynarodowe organizacje gospodarcze, czyli w grupie organizacji światowych Światową Organizację Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), a wśród organizacji regionalnych Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu i Wspólny Rynek Południa.

Nawiązano również do kwestii rozstrzygania międzynarodowych sporów gospodarczych.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Polityka fiskalna, jej wpływ na gospodarkę kraju i oddziaływanie na budżet państwa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 89

Rozwój zasobów ludzkich a rozwój przedsiębiorstwa
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 101

Polska racja stanu w XX wieku
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 129