licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 320

INFORMACJA

Temat pracy:
Międzynarodowa polityka gospodarcza państwa


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 99

 
Ilość stron: 30
Rodzaj pracy: Dyplomowa
Identyfikator pracy: 320
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 99

Treść pracy:

    Praca nawiązuje do międzynarodowej polityki gospodarczej państwa. Na łamach pracy przedstawiono podmioty międzynarodowej polityki gospodarczej, czyli w szczególności państwa i organizacje międzynarodowe.

   Nawiązano do międzynarodowych umów gospodarczych, jak również przedstawiono wybrane międzynarodowe organizacje gospodarcze, czyli w grupie organizacji światowych Światową Organizację Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), a wśród organizacji regionalnych Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu i Wspólny Rynek Południa.

   Nawiązano również do kwestii rozstrzygania międzynarodowych sporów gospodarczych.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 99
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.