licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 320

INFORMACJA

Temat pracy:
Międzynarodowa polityka gospodarcza państwa


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 99 z

 
Ilo stron: 30
Rodzaj pracy: Dyplomowa
Identyfikator pracy: 320
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 99 z

Tre pracy:

    Praca nawiązuje do międzynarodowej polityki gospodarczej państwa. Na łamach pracy przedstawiono podmioty międzynarodowej polityki gospodarczej, czyli w szczególności państwa i organizacje międzynarodowe.

   Nawiązano do międzynarodowych umów gospodarczych, jak również przedstawiono wybrane międzynarodowe organizacje gospodarcze, czyli w grupie organizacji światowych Światową Organizację Handlu, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), a wśród organizacji regionalnych Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu i Wspólny Rynek Południa.

   Nawiązano również do kwestii rozstrzygania międzynarodowych sporów gospodarczych.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 99 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.