licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Wsppraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 325

INFORMACJA

Temat pracy:
Niedozwolone porozumienia kooperacyjne


Cena za dostp do pracy: 25 z

Cena zakupu pracy: 149 z

 
Ilo stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 325
Cena za dostp do pracy: 25 z
Cena zakupu pracy: 149 z

Tre pracy:

    Praca składa się z trzech rozdziałów.

    Pierwszy rozdział pracy skupia się na przedstawieniu podstawowych zagadnień związanych z wspólnotowym prawem konkurencji. Przedstawiono pojęcie i teorie konkurencji, podstawowy prawne wspólnotowego prawa konkurencji, stosowanie prawa konkurencji oraz obszar oddziaływania prawa konkurencji.

   Drugi rozdział pracy nawiązuje do polityki Unii Europejskiej związanych z porozumieniami kartelowymi. Opisano funkcjonowanie firm na mocy artykułu 81 TWE oraz opisano szczególne przypadki porozumień firm zabronione przez artykuł 81 TWE, czyli w szczególności: bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen zakupu lub sprzedaży, albo innych warunków transakcji, ograniczanie lub kontrolowanie produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestowania, podział rynków i źródeł zaopatrzenia, stosowanie niejednakowych warunków do podobnych transakcji z różnymi kontrahentami, uzależnianie zawarcia kontraktów z zastrzeżeniem warunków, które partner handlowy zmuszony jest przyjąć. W ramach rozdziału nawiązano również do zwolnień ze stosowania artykułu 81 TWE, czyli rolnictwa jako sektora wyłączonego z zastosowania prawa konkurencji i zwolnień grupowych.

   Trzeci rozdział pracy nawiązuje do postępowania antymonopolowego w sytuacji naruszenia reguł konkurencji. Przedstawiono: zakres przedmiotowy postępowania antymonopolowego, organy postępowania antymonopolowego, przebieg postępowania antymonopolowego, decyzje wydawane w ramach postępowania antymonopolowego.


ZAMW DOSTĘP DO PRACY


T prac moesz kupi w formacie MS Word
i korzysta z niej jako materiau w domu !
Cena takiej usugi wynosi: 149 z
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.