Niedozwolone porozumienia kooperacyjne

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 52
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 149 zł

Opis pracy

Praca składa się z trzech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy skupia się na przedstawieniu podstawowych zagadnień związanych z wspólnotowym prawem konkurencji. Przedstawiono pojęcie i teorie konkurencji, podstawowy prawne wspólnotowego prawa konkurencji, stosowanie prawa konkurencji oraz obszar oddziaływania prawa konkurencji.

Drugi rozdział pracy nawiązuje do polityki Unii Europejskiej związanych z porozumieniami kartelowymi. Opisano funkcjonowanie firm na mocy artykułu 81 TWE oraz opisano szczególne przypadki porozumień firm zabronione przez artykuł 81 TWE, czyli w szczególności: bezpośrednie lub pośrednie ustalanie cen zakupu lub sprzedaży, albo innych warunków transakcji, ograniczanie lub kontrolowanie produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestowania, podział rynków i źródeł zaopatrzenia, stosowanie niejednakowych warunków do podobnych transakcji z różnymi kontrahentami, uzależnianie zawarcia kontraktów z zastrzeżeniem warunków, które partner handlowy zmuszony jest przyjąć. W ramach rozdziału nawiązano również do zwolnień ze stosowania artykułu 81 TWE, czyli rolnictwa jako sektora wyłączonego z zastosowania prawa konkurencji i zwolnień grupowych.

Trzeci rozdział pracy nawiązuje do postępowania antymonopolowego w sytuacji naruszenia reguł konkurencji. Przedstawiono: zakres przedmiotowy postępowania antymonopolowego, organy postępowania antymonopolowego, przebieg postępowania antymonopolowego, decyzje wydawane w ramach postępowania antymonopolowego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 149 zł.

Podobne prace

Historia prawa antymonopolowego w Polsce
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 71

Nadużywanie pozycji dominującej
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy | Stron: 124

Zamówienia z wolnej ręki
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 69