Policja w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 32
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Pierwszy rozdział pracy skupia się na ogólnej charakterystyce przestępczości zorganizowanej przedstawiono pojęcie i genezę tego typu przestępczości. Nawiązano do Polski, jako jednego z obszarów najbardziej zagrożonych przestępczością zorganizowaną.

Rozdział drugi poświęcono aspektom walki z przestępczością zorganizowaną w Polsce oraz roli Policji w tych działaniach. Przedstawiono służby, które zostały powołane do walki z przestępczością zorganizowaną w Polsce. Opisano rolę Policji w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości oraz nawiązano do problemu korupcji w Polsce.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace

Interpol
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 72

Podstęp w procesie karnym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 96

Przestępstwa komputerowe
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 73