Prawne i moralne aspekty eutanazji

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 85
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 249 zł

Opis pracy

W niniejszej pracy przedstawione zostanie znaczenie, etymologia i charakterystyka oraz argumenty za i przeciw eutanazji.

Praca ta składa się z czterech części. W pierwszej z nich omówiono samo pojęcie eutanazji: na jej istota oraz elementy, które składają się na czyn zwany eutanazją. Następnie będzie mowa o rodzajach eutanazji: eutanazji dobrowolnej, niedobrowolnej, eutanazji wbrew woli pacjenta, a także eutanazji czynnej i biernej. Ostatnia część tego rozdziału jest poświęcona odróżnieniu śmierci zamierzonej oraz przewidywanej.

Rozważania części drugiej dotyczą prawnych aspektów eutanazji, ujętych najpierw historycznie a następnie na gruncie prawa polskiego oraz ustawodawstwa w innych krajach świata.

Trzecia część jest poświęcona etycznemu aspektowi eutanazji. Są w nim podjęte kwestie dotyczące: godności człowieka, jakości jego życia, norm religijnych oraz etyki lekarskiej.

I wreszcie ostatnia część niniejszej pracy jest poświęcony omówieniu argumentów, na które powołują się zwolennicy oraz przeciwnicy eutanazji. Na początku zaprezentowane zostanie stanowisko zwolenników eutanazji, następnie jej przeciwników, natomiast ostatni punkt jest poświęcony zagadnieniu opieki paliatywnej, która jest traktowana jako alternatywa wobec eutanazji.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 249 zł.