licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 35

INFORMACJA

Temat pracy:
Prawne i moralne aspekty eutanazji


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 85
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 35
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    W niniejszej pracy przedstawione zostanie znaczenie, etymologia i charakterystyka oraz argumenty za i przeciw eutanazji.

    Praca ta składa się z czterech części. W pierwszej z nich omówiono samo pojęcie eutanazji: na jej istota oraz elementy, które składają się na czyn zwany eutanazją. Następnie będzie mowa o rodzajach eutanazji: eutanazji dobrowolnej, niedobrowolnej, eutanazji wbrew woli pacjenta, a także eutanazji czynnej i biernej. Ostatnia część tego rozdziału jest poświęcona odróżnieniu śmierci zamierzonej oraz przewidywanej.

    Rozważania części drugiej dotyczą prawnych aspektów eutanazji, ujętych najpierw historycznie a następnie na gruncie prawa polskiego oraz ustawodawstwa w innych krajach świata.

    Trzecia część jest poświęcona etycznemu aspektowi eutanazji. Są w nim podjęte kwestie dotyczące: godności człowieka, jakości jego życia, norm religijnych oraz etyki lekarskiej.

    I wreszcie ostatnia część niniejszej pracy jest poświęcony omówieniu argumentów, na które powołują się zwolennicy oraz przeciwnicy eutanazji. Na początku zaprezentowane zostanie stanowisko zwolenników eutanazji, następnie jej przeciwników, natomiast ostatni punkt jest poświęcony zagadnieniu opieki paliatywnej, która jest traktowana jako alternatywa wobec eutanazji.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.