licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 356

INFORMACJA

Temat pracy:
Wizerunek Aleksandra Kwaśniewskiego w brytyjskich mediach polonijnych


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 62
Rodzaj pracy: Artykuł naukowy
Identyfikator pracy: 356
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Obserwowany obecnie wysoki poziom zaawansowania technologicznego sprawia, że realizowanie funkcji politycznych nabrało z biegiem czasu, odmiennego charakteru, niż miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu i wcześniej. W Polsce przyczyniły się do tego również przemiany demokratyczne, zapewniające wolność mediom. Tak więc w chwili bieżącej praca polityka, nie wiąże się wyłącznie z wypełnianiem funkcji wynikających z jego obowiązków przypisanych do zajmowanego stanowiska.

    Życie polityczne wiąże się teraz nieodłącznie z innymi elementami, które warunkują karierę polityczną osób zajmujących stanowiska państwowe. Podstawowym elementem, często przekładającym się bezpośrednio na możliwość zajmowania przez daną osobę danego stanowiska i pełnienia określonej roli, jest wizerunek polityczny. Podstawowym czynnikiem umożliwiającym budowanie takiego wizerunku są media, będące środkiem masowego przekazu, które budują i obalają wizerunki, głównie w sferze politycznej, choć swoją działalnością dotykają szeregu innych istotnych dziedzin życia.

    Celem niniejszej pracy jest przybliżenie założeń teoretycznych związanych z budowaniem wizerunku polityków i zależnościami związanymi z tym aspektem, roli mediów w tym zakresie i dokonanie analizy wizerunku Aleksandra Kwaśniewskiego w brytyjskich mediach polonijnych. Praca składa się z trzech rozdziałów.

    Pierwszy z rozdziałów pracy poświęcono problematyce wizerunku medialnego polityka. W celu dokładnego przedstawienia tych zagadnień konieczne jest odwołanie się do podstawowych założeń komunikacji politycznej, stanowiących główne elementy związane z omawianymi zagadnieniami wizerunku. Innym z czynników, który został opisany, jest marketing polityczny i jego istotne elementy. Co więcej nawiązano do aspektów związanych z budowaniem wizerunku polityka.

    Drugi rozdział pracy odwołuje się do najistotniejszego elementu umożliwiającego budowanie wizerunku politycznego, jakim są media. Wpływ na te czynniki ma zarówno prasa, radio, telewizja, ale również internet. Należy pamiętać, że media mogą odgrywać negatywną rolę w społeczeństwach rozwiniętych i do tych zagadnień nawiązuje szereg dziedzin naukowych i te zagadnienia opisano w jednym z podrozdziałów rozdziału drugiego. Odnosząc się do podstawowej problematyki poruszanej na łamach niniejszej pracy odniesiono się również do zagadnień związanych z mediami polonijnymi.

    Ostatni, trzeci, trzeci rozdział pracy jest analizą wizerunku Aleksandra Kwaśniewskiego w brytyjskich mediach polonijnych. Wymaga to jednak przybliżenia rodzajów brytyjskich mediów polonijnych, które wymieniono i pokrótce opisano. Przedstawiono w jaki sposób brytyjskie media polonijne opisują wydarzenia związane z Aleksandrem Kwaśniewskim i w jaki sposób komentują istotne elementy związane z jego osobą. Rozdział trzeci zamyka podstawowa część pracy poświęcona analizie wizerunku prezydenta.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.