Marketing sportowy

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 119 zł

Opis pracy

Marketing sportowy jest coraz bardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną działań marketingowych. Marketing sportowy jest jednak specyficznym obszarem marketingu, który funkcjonuje na zupełnie odmiennych prawach, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnie pojętych działań marketingowych. Celem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów marketingu sportowego. Praca składa się z czterech rozdziałów.

Pierwszy rozdział pracy nawiązuje do marketingu, jako instrumentu wpływu społecznego. Przedstawiono definicję marketingu jako punkt wyjścia do dalszych rozważań w kolejnych rozdziałach pracy. Przedstawiono rodzaje marketingu, wśród których w szczególności skupiono się na marketingu sportowym, komunalnym i handlowym. Przedstawiono wykorzystywane formy prezentacji w działaniach marketingowych. Odniesiono się do podobieństw i różnic między poszczególnymi rodzajami marketingu.

Rozdział drugi pracy skupia się na przedstawieniu współczesnych strategii marketingu społecznego. Rozdział rozpoczyna wprowadzenie do zagadnień strategii marketingowych. Przybliżono wybrane aspekty marketingu politycznego oraz wybrane aspekty marketingu miejskiego.

Rozdział trzeci pracy nawiązuje do wybranych aspektów problematyki marketingu sportowego. Jest to główny rozdział pracy, skupiający się na podstawowych zagadnieniach marketingu sportowego. Przybliżono definicję marketingu sportowego. Nawiązano do marketingu przedsiębiorstw, który jest realizowany przez sport, na przykładzie koncernu Samsung. Przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem idoli sportowych w działaniach marketingu sportowych na przykładzie Polski. Rozdział został podsumowany przez przedstawienie przykładów marketingu sportowego w Polsce.

Rozdział czwarty pracy przedstawia zagadnienia związane ze strategiami marketingu sportowego. Przedstawiono przykłady promocji marketingu sportowego na świecie. Nawiązano do podstawowych założeń programu marketingu sportowego.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 119 zł.

Podobne prace

Wykorzystanie reklamy w biurze turystycznym
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 59