licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 358

INFORMACJA

Temat pracy:
Marketing sportowy


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 249

 
Ilość stron: 76
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 358
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 249

Treść pracy:

    Marketing sportowy jest coraz bardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną działań marketingowych. Marketing sportowy jest jednak specyficznym obszarem marketingu, który funkcjonuje na zupełnie odmiennych prawach, niż ma to miejsce w przypadku tradycyjnie pojętych działań marketingowych. Celem pracy jest przedstawienie wybranych aspektów marketingu sportowego. Praca składa się z czterech rozdziałów.

   Pierwszy rozdział pracy nawiązuje do marketingu, jako instrumentu wpływu społecznego. Przedstawiono definicję marketingu jako punkt wyjścia do dalszych rozważań w kolejnych rozdziałach pracy. Przedstawiono rodzaje marketingu, wśród których w szczególności skupiono się na marketingu sportowym, komunalnym i handlowym. Przedstawiono wykorzystywane formy prezentacji w działaniach marketingowych. Odniesiono się do podobieństw i różnic między poszczególnymi rodzajami marketingu.

   Rozdział drugi pracy skupia się na przedstawieniu współczesnych strategii marketingu społecznego. Rozdział rozpoczyna wprowadzenie do zagadnień strategii marketingowych. Przybliżono wybrane askepty marketingu politycznego oraz wybrane aspekty marketingu miejskiego.

    Rozdział trzeci pracy nawiązuje do wybranych aspektów problematyki marketingu sportowego. Jest to główny rozdział pracy, skupiający się na podstawowych zagadnieniach marketingu sportowego. Przybliżono definicję marketingu sportowego. Nawiązano do marketingu przedsiębiorstw, który jest realizowany przez sport, na przykładzie koncernu Samsung. Przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem idoli sportowych w działaniach marketingu sportowych na przykładzie Polski. Rozdział został podsumowany przez przedstawinie przykładów marketingu sportowego w Polsce.

    Rozdział czwarty pracy przedstawia zagadnienia związane ze strategiami marketingu sportowego. Przedstawiono przykłady promocji marketingu sportowego na świecie. Nawiązano do podstawowych założeń programu marketingu sportowego.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 249
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.