Bariery rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Licencjacka

Cena za dostęp do pracy: 25 zł
Cena zakupu pracy: 99 zł

Opis pracy

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę funkcjonowania wszystkich gospodarek wolnorynkowych. Najczęściej stanowią ponad 95% wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w takich krajach, a w przypadku Unii Europejskiej, ilość małych i średnich przedsiębiorstw przekracza 99%. Jak widać jest to sektor niezwykle istotny, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w wielkości zatrudnienia ogółem w tych przedsiębiorstwach, jak i dochodów generowanych przez te przedsiębiorstwa.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonuje w charakterystycznych uwarunkowaniach, w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami, szczególnie zaś różnice dotyczą małych przedsiębiorstw i nie dotyczy to podstawowej, definicyjnej różnicy, związanej z ilością zatrudnionych pracowników, ale szeregu różnic organizacyjnych, formalnych, ekonomicznych i innych.

Mimo tak dużej roli przedsiębiorstw średnich i małych w gospodarkach wolnorynkowych, często nie podejmuje się wystarczających działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania i rozwoju tych przedsiębiorstw. Przykłady barier z jakimi spotykają się średnie, a przede wszystkim małe przedsiębiorstwa można mnożyć na przykładzie Polski. Należy jednak podkreślić, że wprowadzane w Polsce zmiany wynikające z wstąpienia Polski do Unii Europejskiej już na chwilę obecną oceniane są korzystnie, mimo, że na ostateczne efekty dostosowania warunków funkcjonowania sektora do wymogów Unijnych trzeba będzie jeszcze długo czekać

Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a jej celem jest przedstawienie aspektów związanych z barierami rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce i programów pomocowych Unii Europejskiej dla rozwoju małych firm.

Pierwszy rozdział niniejszej pracy skupia się na przedstawieniu podstawowych definicji związanych z analizowaną tematyką. Przybliżono definicje małych przedsiębiorstw na podstawie różnych źródeł literaturowych, jak i dokonano przedstawienia podstawowych różnic w interpretacjach definicyjnych. Przedstawiono cele funkcjonowania małych przedsiębiorstw, jak i odniesiono się do statystyk związanych z małymi przedsiębiorstwami, głównie związanymi z zatrudnieniem w sektorze, dochodami sektora, inwestycjami, wielkościami i wartością eksportu i importu realizowanego przez małe przedsiębiorstwa.

Drugi z rozdziałów pracy nawiązuje do barier rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce. Skupiono się przede wszystkim na barierach prawnych, związanych z niejasnością i częstą zmiennością regulacji dotyczących małych przedsiębiorstw. Nawiązano również do barier podatkowych, wynikających z samych wielkości obciążeń, jak i skomplikowania systemu podatkowego. Odniesiono się również do barier ekonomicznych, administracyjnych itp.

Trzeci z rozdziałów pracy skupia się na przedstawieniu programów pomocowych z Unii Europejskiej dla małych przedsiębiorstw.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Zakup pracy

Kupując tę pracę otrzymasz ją w całości w formacie DOC i będziesz mógł korzystać z niej w domu bez ograniczeń czasowych.

Koszt zakupu pracy to 99 zł.

Podobne prace