licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 359

INFORMACJA

Temat pracy:
Bariery rozwoju drobnej przedsiębiorczości w Polsce


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 199

 
Ilość stron: 56
Rodzaj pracy: Licencjacka
Identyfikator pracy: 359
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 199

Treść pracy:

    Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią podstawę funkcjonowania wszystkich gospodarek wolnorynkowych. Najczęściej stanowią ponad 95% wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w takich krajach, a w przypadku Unii Europejskiej, ilość małych i średnich przedsiębiorstw przekracza 99%. Jak widać jest to sektor niezwykle istotny, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w wielkości zatrudnienia ogółem w tych przedsiębiorstwach, jak i dochodów generowanych przez te przedsiębiorstwa.

   Sektor małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonuje w charakterystycznych uwarunkowaniach, w porównaniu z dużymi przedsiębiorstwami, szczególnie zaś różnice dotyczą małych przedsiębiorstw i nie dotyczy to podstawowej, definicyjnej różnicy, związanej z ilością zatrudnionych pracowników, ale szeregu różnic organizacyjnych, formalnych, ekonomicznych i innych.

   Mimo tak dużej roli przedsiębiorstw średnich i małych w gospodarkach wolnorynkowych, często nie podejmuje się wystarczających działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania i rozwoju tych przedsiębiorstw. Przykłady barier z jakimi spotykają się średnie, a przede wszystkim małe przedsiębiorstwa można mnożyć na przykładzie Polski. Należy jednak podkreślić, że wprowadzane w Polsce zmiany wynikające z wstąpienia Polski do Unii Europejskiej już na chwilę obecną oceniane są korzystnie, mimo, że na ostateczne efekty dostosowania warunków funkcjonowania sektora do wymogów Unijnych trzeba będzie jeszcze długo czekać

   Niniejsza praca skupia się na zagadnieniach związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, a jej celem jest przedstawienie aspektów związanych z barierami rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce i programów pomocowych Unii Europejskiej dla rozwoju małych firm.

   Pierwszy rozdział niniejszej pracy skupia się na przedstawieniu podstawowych definicji związanych z analizowaną tematyką. Przybliżono definicje małych przedsiębiorstw na podstawie różnych źródeł literaturowych, jak i dokonano przedstawienia podstawowych różnic w interpretacjach definicyjnych. Przedstawiono cele funkcjonowania małych przedsiębiorstw, jak i odniesiono się do statystyk związanych z małymi przedsiębiorstwami, głównie związanymi z zatrudnieniem w sektorze, dochodami sektora, inwestycjami, wielkościami i wartością eksportu i importu realizowanego przez małe przedsiębiorstwa.

   Drugi z rozdziałów pracy nawiązuje do barier rozwoju małych przedsiębiorstw w Polsce. Skupiono się przede wszystkim na barierach prawnych, związanych z niejasnością i częstą zmiennością regulacji dotyczących małych przedsiębiorstw. Nawiązano również do barier podatkowych, wynikających z samych wielkości obciążeń, jak i skomplikowania systemu podatkowego. Odniesiono się również do barier ekonomicznych, administracyjnych itp.

   Trzeci z rozdziałów pracy skupia się na przedstawieniu programów pomocowych z Unii Europejskiej dla małych przedsiębiorstw.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 199
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.