licznik
 Prace Magisterskie ON-LINE

rozliczenia linki
wykaz prac


Start

Pisanie prac

Baza danych prac

Współpraca

Regulamin

Kontakt
PRACA: 39

INFORMACJA

Temat pracy:
Usługi detektywistyczne w świetle prawa


Cena za dostęp do pracy: 25

Cena zakupu pracy: 349

 
Ilość stron: 106
Rodzaj pracy: Magisterska
Identyfikator pracy: 39
Cena za dostęp do pracy: 25
Cena zakupu pracy: 349

Treść pracy:

    Będąca przedmiotem niniejszej pracy ustawa o usługach detektywistycznych stanowi regulację bardzo specyficznej i trudnej sfery działalności gospodarczej. Obszar prowadzenia działań detektywistycznych, a więc zdobywania i przetwarzania informacji na potrzeby komercyjne (wywiad gospodarczy) czy też procesowe (wykrywcze), tradycyjnie zaliczany był do podstawowych zadań państwa, stanowiąc jego faktyczny monopol (wyjątek stanowili dziennikarze). W nowej rzeczywistości gospodarczej pojawiły się niepaństwowe podmioty gospodarcze, podejmując czynności wykonywane do tej pory wyłącznie przez państwo. Co więcej, niepaństwowe agencje zaczęły stosować metody, które w przeszłości stanowiły wyłączny atrybut państwa. Jako dodatkowy problem należy wskazać fakt, że dopiero po 1990 r. niektóre metody zdobywania informacji (metody operacyjne, zwłaszcza z wykorzystaniem środków techniki operacyjnej) zostały uregulowane w jawnych, opublikowanych aktach prawnych rangi ustawowej. Taki stan rzeczy uzasadnia przyjęte przez ustawodawcę rozwiązanie, które dopuszcza działalność komercyjnych firm detektywistycznych na zasadzie reglamentacji działalności gospodarczej, jaką jest instytucja zezwolenia .

    W pierwszym rozdziale pracy zaprezentowana została geneza ustawy o usługach detektywistycznych.

   Drugi rozdział w dotyczy charakterystyki usług detektywistycznych.

   Rozdział trzeci omawia obszerne zagadnienie, jakim są prawa i obowiązki detektywa. Poruszone zostały tutaj kwestie omawiające etykę zawodową detektywa, metody i środki wykonywania czynności detektywistycznych, prawo do przetwarzania danych osobowych, uzyskiwanie informacji przez detektywa, a także katalog obowiązków detektywa.

    W rozdziale czwartym przedstawione zostały zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, a konkretnie kwestie dotyczące wydawania zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, odmowy wydania zezwolenia, cofnięcia zezwolenia, podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz kontroli działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

    Piąty rozdział został poświęcony omówieniu wymagań kwalifikacyjnych detektywów, związanych przede wszystkim z uzyskaniem licencji.

    W ostatnim, szóstym rozdziale pracy, poruszono problematykę ustawy o usługach detektywistycznych w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską.


ZAMÓW DOSTĘP DO PRACY


Tą pracę możesz kupić w formacie MS Word
i korzystać z niej jako materiału w domu !
Cena takiej usługi wynosi: 349
W tym celu napisz na adres podany w sekcji kontakt.