Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Podstawowe informacje o pracy

Ilość stron: 63
Rodzaj pracy: Magisterska

Cena za dostęp do pracy: 25 zł

Opis pracy

Ostatnie kilkanaście lat w światowych rozmowach o prawach człowieka to przede wszystkim dwa wątki – spór o uniwersalny charakter praw oraz wolności jednostki oraz problem legalności i legitymizacji interwencji zbrojnej.

Polska to kraj szczególnie dotkliwie odczuwająca skutki wojen. Nasi dziadkowie pamiętają jej okrucieństwa. Wędrując po cmentarzach napotykamy wiele grobów nieznanych żołnierzy. Przy okazji obchodów świąt państwowych wracamy myślami do lat kiedy nasz kraj nie był wolny. Oglądając wiadomości pytamy czy tak naprawdę musi być? Czy człowiek powinien decydować o innym człowieku?

Doświadczenia i obserwacje pokazują że podczas konfliktu zbrojnego cierpią również niewinni ludzie. Ludzie, którzy chcą tylko spokojnie żyć, tymczasem zmuszani są do brania udziału w czymś okrutnym. A przecież ich prawem jest poszanowanie ich godności i spokojne życie.

Rozumiejąc jak ważny jest to problem stworzono prawo wojenne. Prawo które w pewnym stopniu reguluje problem zbrojnej napaści na inny kraj.

Celem niniejszej pracy jest omówienie podstawowych zasad prawa do interwencji zbrojnej w oparciu o międzynarodowe dokumenty.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym omówiono podstawowe wiadomości na temat praw człowieka. Wskazano na genezę oraz rys historyczny, a także omówiono współczesne pojęcie i generacje praczłowieka. Poruszono problem międzynarodowej ochrony praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. Omówiono prawa jeńców wojennych zawartych w wybranych konwencjach.

Drugi rozdział pracy omawia pojęcie zakazu interwencji w wewnętrzne sprawy państwa. Scharakteryzowano koncepcję suwerenności państwa, zasadę immunitetu oraz stanowisko doktryny prawa międzynarodowego. Wiele uwagi poświęcono zakazowi interwencji w dokumentach międzynarodowych.

Ostatnia trzecia część pracy została poświęcona przedstawieniu praktycznych sposobów interwencji zbrojnych w ochronie praw człowieka. Ponieważ jest to zagadnienie bardzo rozległe skupiono się jedynie na trzech interwencjach: w Iraku, Somalii oraz w Kosowie.

Materiały wykorzystane do napisania tej pracy pochodzą ze źródeł wtórnych. Jest to dostępna literatura przedmiotu.

Dostęp do pracy

Dostęp do pracy to możliwość wglądu w kompletną treść pracy za pośrednictwem naszej strony internetowej przez okres 2 tygodni, bez możliwości zapisu, wydruku lub skopiowania treści pracy.

Koszt dostępu do pracy to 25 zł.

Podobne prace

Ekonomiczne prawa człowieka
Rodzaj pracy: Licencjacka | Stron: 55

Ochrona praw człowieka w postępowaniu sądowym
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 111

Adopcja i jej skutki a stan cywilny osoby przysposobionej
Rodzaj pracy: Magisterska | Stron: 68